Er was in 2019 weer sprake van een loterij. Er waren een hoop leuke prijzen te winnen en er was één hoofdprijs. Het geld dat hiermee wordt ingezameld draagt bij aan de totale opbrengsten van het evenement.