In 2018 was er sprake van een loterij. Er waren een hoop leuke prijzen te winnen en er was één hoofdprijs. Het geld dat hiermee werd ingezameld droeg bij aan de totale opbrengsten van het evenement.