Deze sponsoren steunen de jeugd en maken Tour de Soes tot een succes